EMC solutions

Het nemen van EMC-maatregelen om beïnvloeding van een installatie te voorkomen is vaak niet voldoende.

Deze zijn in de EMC-richtlijn vastgelegd, een Europese richtlijn, die in Nederland in de telecommunicatiewet is ondergebracht.

De meeste elektrische en elektronische producten, dus ook een gehele installatie, hebben te maken met deze bepalingen.

Echter het voldoen aan een norm impliceert niet dat het apparaat of de gehele installatie voldoet aan de wetgeving.

EMC Solutions biedt op allerlei manieren ondersteuning voor het implementeren van een EMC compatibele installatie met een kostenbesparend ontwerp, betere continuïteit van de elektrische installatie in combinatie met gunstigere onderhoudskosten.

Back to Top